قوانین ویزا جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC)2023

ورود و خروج از TRNC از طریق بنادر و گذرگاه‌های مرزی تعیین شده و با داشتن گذرنامه یا تراول داکیومنت معتبر انجام می‌شود.

مقررات مربوط به اجازه اقامت و ویزا که مطابق ماده ۲۰ و فصل ۱۰۵ قانون مهاجرت و اتباع خارجی از ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹ لازم الاجرا شد، ورود، اقامت و خروج اتباع خارجی را تنظیم می‌کند.

اطلاعات کلی قوانین ویزا جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC)2023

تصمیم‌گیری در مورد اتباع کشورهای ثالث قبل از ورود به TRNC در اختیار شورای وزیران است. در این زمینه، اتباع جمهوری ارمنستان، جمهوری فدرال نیجریه و جمهوری عربی سوریه موظفند با اعلام هدف سفر خود به این کشور، از دفاتر نمایندگی TRNC در خارج از کشور ویزا دریافت کنند.

سایر اتباع کشورهای ثالث در صورتی که بتوانند اثبات کنند در مدت تعیین شده کشور را ترک خواهند کرد و سایر شرایط مندرج در آن را دارا باشند، می‌توانند تا نود روز (بسته به هدف بازدید) در بنادر و گذرگاههای مرزی تعیین شده جهت دریافت این آیین نامه  ویزا دریافت کنند.

مدت اقامت تعیین شده در بنادر و گذرگاه‌های مرزی TRNC در هر دوره 180 روزه نمیتواند بیش از 90 روز باشد.

برای کسانی که اقامت قانونی در کشور دارند یا طبق ماده 12 دارای معافیت از مجوز اقامت هستند، نیازی به ویزا نیست.

اعطای مجوز ورود به کشور به تشخیص افسر مهاجرت در بنادر و گذرگاه‌های مرزی می‌باشد. او حق دارد اطلاعات و مدارک پشتیبان را در رابطه با درخواست ورود به کشور درخواست کند. کنترل‌های جامع توسط واحد مسئول قابل انجام است.

اتباع خارجی که با ارائة گذرنامه وارد ترکیه می‌شوند باید تاریخ انقضای گذرنامه خود را بررسی کنند.

مقررات مربوط به مجوزهای اقامت و ویزا که از 23 اکتبر 2019 لازم الاجرا شده است، تصریح می‌کند که شهروندان کشورهای دارای دفاتر نمایندگی در TRNC و اتباع کشورهای اتحادیه اروپا باید دارای گذرنامه با اعتبار حداقل 2 ماهه باشند. اتباع سایر کشورها جهت درخواست ویزا پس از ورود به کشور باید دارای گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار باشند.